Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Aanbod stages

Schooljaar 2023-2024

Kies jij ook voor een Trion Opleidingsschool? Binnen Trion bieden we bijna alle soorten vakken aan op de verschillende locaties. Wil je graag stage lopen op één van onze locaties, neem dan contact op met de desbetreffende schoolopleider en of met het stagebureau van je opleiding.

Een stage bij Trion maakt je wendbaar en innovatief. Samen leren, samen werken en samen onderzoeken staan bij ons centraal. Door samen te werken met verschillende scholen krijg je veel kansen.
Out-of-the-box denken en snel schakelen zorgt ervoor dat Trion wendbaar en innovatief is.

We bieden je als aanstaand docent de kans om naast het opdoen van de juiste (vak-)kennis, ook te ervaren wat het is om als collega deel uit te maken van de schoolgemeenschap. We beschouwen het leren en professionaliseren op de werkplek als een brede ontwikkeling. Je leert kennis en kunde ontwikkelen, een onderzoekende houding aan te nemen en een eigen professionele identiteit ontwikkelen. In de praktijk ontdek je wie je bent en wilt zijn als docent. You teach who you are!

 

School


 

School


 

Stedelijk College Eindhoven
locatie Henegouwenlaan

Tweetalig Onderwijs (TTO), Tweetalig International Program (TIP), Meertaligheid, Language Friendly School, Wereldburgerschap, Campus
(nieuwe leerroute; brede brugklas en vakverbindend onderwijs)

Wij zoeken jou!

Wil jij binnen onze school mee uitproberen hoe je binnen jouw vak of vakgebied onderwijs ontwerpt waarin je de meertaligheid van je leerlingen herkent, erkent, waardeert en in weet te zetten voor hun leerproces? Sluit dan aan bij de PLG’s pedagogisch handelen en superdiversiteit en/of de PLG Meertaligheid.

Heb jij ideeën over duurzaamheidsonderwijs en zou je dit graag met andere docenten willen ontwerpen en uittesten? Sluit dan aan bij de professionele werkplaats CBL.

Ben jij nieuwsgierig naar nieuwe vormen van onderwijs waar vakken meer geïntegreerd worden aangeboden en waarin de brede ontwikkeling van de leerling centraal staat? Voel je dan welkom in het team van de nieuwe leerroute van de Campus.

Stuur  je bericht aan onze schoolopleider Ewout voor meer informatie over jouw stage.
Stuur  je bericht aan onze schoolopleider Rick voor meer informatie over jouw stage.
Stuur  je bericht aan onze schoolopleider Denise  voor meer informatie over jouw stage.


 

International School Eindhoven – secondary

Teaching international students from all backgrounds in an international environment. The secondary school works with the IB philosophy.

Wij zoeken jou!

Op de ISE is veel aandacht en expertise voor diversiteit en inclusiviteit. Er is heel veel aandacht voor de needs van iedere leerling. Docenten werken veel samen om op een creatieve manier betekenisvol onderwijs te ontwerpen en ontwikkelen.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Sjef voor meer informatie over jouw stage.


 

International School Eindhoven – primary

A project based learning approach throughout the school. Global Mission is our homegrown framework for teaching students within an authentic, real world context combining elements of both project-based learning and design thinking instruction. Instruction is focused around finding a solution from the United Nations Sustainable Development Goals after classes, students get the opportunity to take part in various activities. Our guiding statements: We provide a challenging and caring learning environment which fosters international mindedness. We educate and inspire our students to become creative, resilient and responsible citizens who will thrive and be happy within an ever-changing world.

Wij zoeken jou!

Op de ISE is veel aandacht en expertise voor diversiteit en inclusiviteit. Er is heel veel aandacht voor de needs van iedere leerling. Docenten werken veel samen om op een creatieve manier betekenisvol onderwijs te ontwerpen en ontwikkelen.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Justine voor meer informatie over jouw stage
Stuur je bericht aan onze schoolopleider Rianne voor meer informatie over jouw stage.


Strabrecht College

Gepersonaliseerd onderwijs middels doelen, eigenaarschap, keuzes. Brede brugklas (2-jarig). Wereldburgerschap. Brainport.

Wij zoeken jou!

Op het Strabrecht College wordt de autonomie en de motivatie van de leerling vergroot aan de hand van het DEK-model: Doelen, eigenaarschap, keuzes. Ben jij nieuwgierig naar een nieuwe visie op onderwijs?

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Sandra voor meer informatie over jouw stage.


 

Jan van Brabant College
locatie Molenstraat – Helmond

Het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat is een kleinschalige school waarbij relatie en prestatie hoog in het vaandel staan. Personeel en leerlingen kennen elkaar en er heerst een ‘’gezellige’’ sfeer. Daarnaast worden leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en krijg zij de ruimte om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken, vandaar onze slogan: ‘’time to be you’’.

De school biedt mavo, havo en vwo aan en is senior tto-school, waarbij het tweetalige onderwijs op alle niveaus wordt aangeboden.

De school heeft op meerdere niveaus het predicaat excellent ontvangen van de onderwijsinspectie.

In de Brainport-regio is natuurlijk veel vraag naar design en techniek. Daarom bieden wij diverse vakken aan, die hierop aansluiten, bijvoorbeeld het vak Productontwerp. Ook hebben wij veel aandacht voor exacte vakken. Een ander onderdeel van het Brainportonderwijs is het 3-O leren. Dit wordt ondersteund door het feit dat al onze leerlingen een device (Chromebook) hebben en er dagelijks gewerkt wordt met digitale leermiddelen.

Wereldburgerschap en internationalisering zijn andere belangrijke speerpunten voor onze school. Dit wordt onder andere gedaan door internationale projecten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende uitwisselingen. Voor de tto-klassen geldt ook de CLIL-didactiek (Content and Language Integrated Learning). Docenten worden hierbij ondersteund door CLIL-coaches.

Wij zoeken jou!

Het Jan van Brabant is aan het onderzoeken hoe wij in de onderbouw kunnen overstappen naar heterogene klassen.

De school is één van de grondleggers van Brainportonderwijs. Leerlingen worden in contact gebracht met de regio en worden voorbereid op een leven in deze regio. Hierbij wordt bijvoorbeeld samengewerkt met bedrijven, zodat leerlingen uitgedaagd worden om vraagstukken uit de omgeving op te lossen en er worden er gastlessen gegeven.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Nick voor meer informatie over jouw stage.

 

Jan van Brabant College
locatie Deltaweg & Gasthuisstraat

Locatie voor mavo en gemengde leerweg. Een innovatieve kleinschalige onderwijsomgeving vanuit een eigen unieke concept “Deltawijs”. Leerlingen uitdagen, zelf in actie laten komen en ervoor zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen. Dat is het doel van Deltawijs, een onderwijsvernieuwing die met ingang van het schooljaar 2019- 2020 is ingevoerd in de brugklas van het Jan van Brabant College Deltaweg. Bij Deltawijs staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen op het Jan van Brabant zich gezien voelen. De focus hierbij ligt vooral op coaching van leerling en collega’s onderling.

kleinschalig
categoraal VMBO-T/Mavo
korte lijntjes binnen de school
goede begeleidingsstructuur voor leerlingen, docenten en docenten in opleiding
een uitdagende en vernieuwende vorm van onderwijs dat volop in ontwikkeling is
ook een afdeling eerste opvang anderstaligen

Wij zoeken jou!
voor:

-Het ontwikkelen van uitdagend onderwijs met vernieuwende ideeën.
-In een vernieuwende structuur jouw structuur aanbrengen.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Ceciel voor meer informatie over jouw stage.


 

Jan van Brabant College – Gasthuisstraat – Helmond

Eerste Opvang Anderstaligen

Wij zoeken jou!

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Ceciel voor meer informatie over jouw stage.


Olympia – Eindhoven

Kleinschalige school (500 leerlingen) voor vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gt met een duidelijke structuur en een fijne cultuur.

Wij zoeken jou!

Olympia is een kleinschalige school waar iedereen weet wat er nodig is om onze leerlingen, binnen een fijne, duidelijke en veilige omgeving, zo goed mogelijk te laten presteren. Dit is veel breder dan alleen het heel goed geven van jouw vak in een lokaal. Op Olympia draait het om collegiale samenwerking, rolmodel willen zijn, weten dat je echt belangrijk bent in het leven van een leerling en de uitdaging zien om elke leerling een goede startpositie te geven voor het vervolg van zijn of haar leven. Wil jij de mogelijkheid hebben om opgeleid te worden tot een complete docent die het verschil bij jongeren kan maken en word je graag ondergedompeld in een duidelijke structuur en een fijne cultuur? Dan ben je bij ons van harte welkom!

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Ayse Gul voor meer informatie over jouw stage.


Pius X-College

Voel je thuis! Het Pius X-College in Bladel behoort tot de grootste scholengemeenschappen in de regio. Binnen het Pius X-College zijn alle studierichtingen vertegenwoordigd: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig onderwijs (TTO) en de wereldklas. Hierdoor bieden wij kansen aan alle typen leerlingen en is er een groot aanbod voor studenten. Onze missie “Voel je thuis!” zorgt ervoor dat leerlingen, maar ook studenten, het beste uit zichzelf kunnen halen en zich kunnen voorbereiden op een mooie en passende toekomst.

Een veilige omgeving waar iedereen zich thuis voelt en waarin talenten verder ontplooid en ontwikkeld worden. We zijn trots op de collegiale, warme sfeer en de grote betrokkenheid bij elkaar en onze school.

Wij zoeken jou!

Jij leert, jij inspireert! Een motto dat op het Pius X-College voor iedereen geldt, ook voor studenten. Wat wil je graag leren? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? Wat kunnen we van jou leren? Studenten krijgen op het Pius X-College alle mogelijkheden echt onderdeel te zijn van onze school. Er is alle ruimte om onderwijs te ontwikkelen en te geven naar aanleiding van jouw leervragen. Onze collega’s gaan graag samen met jou aan het werk om jouw ontwikkeling tot didactisch en pedagogisch professional vorm te geven. Leren van en met elkaar.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Debbie voor meer informatie over jouw stage.
Stuur je bericht aan onze schoolopleider Pam voor meer informatie over jouw stage.


Frits Philips Eindhoven

Burgerschap. Op Frits Philips is een programma ontwikkeld waarin de leerlingen van de onderbouw in drie modules de thema’s die horen bij burgerschap behandelen. Dat doen we niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen leren een bewuste rol te pakken in onze democratische samenleving. Maar leren voor het leven gaat verder dan dat. Als  school willen wij daarnaast ook een accent leggen op de ontwikkeling van een moreel kompas. We verwachten dat onze leerlingen onze samenleving beter vorm kunnen geven wanneer zij vanuit dat morele kompas maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen kunnen zijn. Burgerschap en het moreel kompas horen niet alleen thuis in de lessen van vakken als burgerschap en levensbeschouwing, of in het mentoraat, maar zouden in alle lessen en in al het handelen van onze medewerkers zichtbaar moeten zijn. De komende tijd zal het thema burgerschap en de zichtbaarheid van dat thema in onze onderwijsprogramma’s daarom nog meer aandacht krijgen.

Wij zoeken jou!

Stimuleren metacognitie en executieve functies. Willen we onze leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en stimuleren om een leven lang te leren, dan hebben zij de vaardigheden nodig om dat succesvol te doen. Daarom vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen begeleiden in het vergaren van de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren (metacognitie) en in het vermogen om intentioneel en doelgericht problemen op te lossen of een taak uit te voeren (executieve functies). Dit doel raakt een aantal andere doelen, zo moeten de ontwikkeling van het mentoraatsprogramma en de ontwikkeling en evaluatie van het toetsbeleid onder andere gericht zijn op het stimuleren van deze metacognitie en de executieve functies van onze leerlingen. De komende jaren zal de ontwikkeling van dit grote thema binnen de secties en mentorenteams een centrale plaats innemen.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Roelof Jan voor meer informatie over jouw stage 
Stuur je bericht aan onze schoolopleider Wim voor meer informatie over jouw stage.


 

Wilibrord Gymnasium

 

Het Willibrord Gymnasium is een kleine, overzichtelijke en warme school. We zijn een categoraal streekgymnasium met leerlingen uit de wijde omtrek. Docenten kennen de leerlingen en leerlingen kennen de docenten. Kom je op deze school binnen, dan kom je een beetje thuis in een kleinschalige, veilige omgeving waar alle ruimte is voor de leerling en diens behoefte/ontwikkeling. Binnen ons onderwijsconcept ‘Bright Focus Learning’ (BFL) is volop aandacht voor de individuele talenten en ambities van onze leerlingen. Naast reguliere vaklessen krijgen zij hier de ruimte om zich te verdiepen in de meest uiteenlopende onderwerpen, maar ook hebben zij de mogelijkheid om ondersteuning of verdieping voor de reguliere vakken te volgen. We verwelkomen studenten op onze school met open armen en je wordt hier dan ook snel opgenomen tussen de collega’s.

Wij zoeken jou!

Stuur je bericht aan onze schoolopleider André voor meer informatie over jouw stage.


 

 

Heerbeeck College

Tweetalig Onderwijs (TTO), Meertaligheid, Wereldburgerschap, Global perspectives. Heerbeeckweken met Challenge Based Education.

Projecten volgens de Global Sustainability Goals, Mavo Challenge Programme.

Onderwijsprogramma met vakuren en keuzeuren. Coaches per 15 leerlingen

Wij zoeken jou!

Wil jij binnen onze school mee uitproberen hoe je binnen jouw vak of vakgebied onderwijs ontwerpt waarin het zelf ontdekken van het leerproces van de leerling centraal staat.

Heb jij in interesse in Challenge Based onderwijs en wil je dat verder ontwikkelen zodat leerlingen hierin hun eigen sterktes en zwaktes kunnen herkennen en ontwikkelen dan ben je op het Heerbeeck aan het goede adres.

Wil je graag in je curriculum leerlingen bewust maken van de sustainability goals dan krijg je op het Heerbeeck alle ruimte.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Linda voor meer informatie over jouw stage.


Cambium College – Zaltbommel

Stuur je bericht aan onze schoolopleider  voor meer informatieover jouw stage.


Kempenhorst College

Grote keuze in profielen (7), buitenschools leren.
Onderwijsprogramma met vakuren en keuzeuren, talenttijd. STO voorloper.
Coaches per 10 of 15 leerlingen.

Wij zoeken jou!

Wil je op onze school het curriculum mee ontwikkelen en leerlingen leren om zelf goede keuzes te maken, word dan coach en docent op het Kempenhorst College. Ben je in staat om de buitenwereld met het onderwijs te verbinden en geïnteresseerd in techniek, dan ben je op het Kempenhorst aan het goede adres.

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Irene voor meer informatie over jouw stage.


Lorentz Casimir Lyceum

Welkom op het Lorentz Casimir Lyceum, een kleinschalige stedelijke school, gevestigd in een unieke groene omgeving aan de rand van Eindhoven. Via ons havo, atheneum en gymnasium bieden wij aan circa 1150 leerlingen hoogwaardig onderwijs. Onze school behoort tot de vier oudste Nederlandse lycea op algemene grondslag. Op het Lorentz Casimir Lyceum kan en mag een leerling zichzelf zijn; we zijn een warme school, een hechte community.

Wij zijn ook een ambitieuze school; voor onze leerlingen en ons personeel. Elk jaar behoren we tot de top onder andere qua slagingspercentages, debatwedstrijden en IJSO (Internationale Junior Science Olympiad).

Als bruisende Brainportschool in de kennisregio Eindhoven zijn wij dé school voor de ondernemende en innovatieve geest. Dit stimuleren wij door extra aandacht te geven aan de bètavakken, design, robotica en door Quest, projectmatig onderwijs, aan te bieden.

Leerlingen worden in hun ontwikkeling begeleid door docenten die de weg wijzen en ondersteunen. Het Lorentz Casimir Lyceum zet de wereld open door leerlingen kennis te laten maken met tal van extra vakken, activiteiten en realistische uitdagingen. Extra maatwerk voor onze leerling vindt plaats via ons sterk begeleidingsteam, met specialisaties in onder andere hoogbegaafdheid, executieve functies, dyslexie en faalangst.

Het Lorentz Casimir Lyceum ontwikkelt en hernieuwt zichzelf continue. Momenteel zijn belangrijke focuspunten op onze school: versterken van de havo-afdeling, versterken van atheneum en gymnasium, tweejarige brugklas en digitaal onderwijs waar in schooljaar 23-24 mee wordt gestart. Daarnaast is onze school gestart met nieuwbouw op de huidige locatie; een toekomstbestendige school met alle voorzieningen voor modern onderwijs.

Ben je enthousiast geworden om onderdeel te worden van onze school?

Stuur dan je bericht aan onze schoolopleider Ruud voor meer informatie over jouw stage.

 


 Augustinianum

Stuur je bericht aan onze schoolopleider voor meer informatie over jouw stage.

Commanderij College – Macropedius – Gemert

Het Macropedius is de ruggengraat van de omgeving. Het is dé school waar hele generaties uit Gemert en omgeving hun onderwijs hebben gevolgd. Een vertrouwde en gemoedelijke omgeving. Samen zorgen we voor een goede sfeer op school en is het contact tussen leerlingen onderling en met de medewerkers prettig.

Op het Macropedius gaan wij uit van de nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Wil een leerling meer weten over een bepaald onderwerp? Dan dagen wij hem of haar uit om op onderzoek te gaan. Ook in onze vakken staat die ondernemende en onderzoekende houding centraal. Niet alleen lesstof tot je nemen via een boek, maar erop uit trekken en zelf gaan experimenteren en onderzoeken. Net zoals de naamgever van onze school Georgius Macropedius dat deed. Op het Macropedius kun je terecht voor havo, atheneum, gymnasium, Agora-onderwijs en binnenkort ook HAVO-p.

We zoeken jou!

Onze schoolontwikkelthema’s:

Hoe vergroot je de autonomie bij leerlingen?
Hoe haal je de omgeving de school binnen?
Hoe kunnen we formatief handelen zo goed mogelijk inbedden in ons onderwijs?
Hoe laat je leerlingen op een inspirerende wijze kennismaken met hun directe omgeving
Hoe waarborg je als school een goede doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw?
Hoe maken wij van onze leerlingen kritische wereldburgers?

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Tosca voor meer informatie over jouw stage.
Stuur je bericht aan onze schoolopleider Jeroen voor meer informatie over jouw stage.


 

 

Commanderij College – De Doregraaf – Gemert

praktijk en profielgericht
goed geoutilleerd gebouw met volop mogelijkheden
leren is daardoor zichtbaar
Leren door doen
Verbinding, verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrolijkheid.
We kijken met een positieve blik naar onze leerlingen en naar elkaar.
we leren van en met elkaar
ons motto is: Leren leren voor het leven
vroeg kiezen

Wij zoeken jou!

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Loes voor meer informatie over jouw stage.


Commanderij College – De Laarbeecke – Beek en  Donk

Locatie voor vmbo-kb en tg. Met zo’n 500 leerlingen is De Laarbeecke een kleinschalige locatie. De school kenmerkt zich door de zogenaamde ‘zachte landing’. Brugklasleerlingen hebben een eigen gebouw, het Juniorcollege. Alle leerlingen hebben een eigen coach die hen ondersteunt bij hun persoonlijke (leer)ontwikkeling. In de bovenbouw krijgen leerlingen als beroepsvoorbereidend profiel Dienstverlening & Producten aangeboden. Een breed pakket zodat zij alle doorstroomopties open houden. Personeelsleden, stagiaires en leraren in opleiding werken nadrukkelijk samen aan de schoolontwikkeling.

Wij zoeken jou!

Stuur je bericht aan onze schoolopleider Carlijn voor meer informatie over jouw stage.