Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Verwonder je

In het onderwijs valt zoveel te bewonderen!
Wat wordt jouw verwondermoment?

Docenten weten vaak veel meer dan zij zelf beseffen. Veel waardevolle praktijkkennis zit in routines en in intuïtie, een kluwen van met elkaar verbonden kennis waarvan het soms ook voor jezelf niet makkelijk is om die te ontwarren en te delen met een ander. Een strategie die hier een handvat voor geeft is ‘Het verwondermoment’.

Studenten maken een video-opname van een les van de werkplekbegeleider. De student kiest een aantal ‘verwondermomenten’, momenten in de les waar de les goed loopt en waarvan hij denkt ‘dat wil ik ook leren, maar ik begrijp niet precies wat belangrijk is in deze situatie’. Het kan gaan over momenten waarin de docent intuïtief weet wat hij moet doen en de student niet ziet/beseft wat de docent doet of waarom het belangrijk is om in deze situatie dit specifiek te doen. Of het kan gaan om belangrijke momenten in de les, zoals de opstart of een wisselmoment, waarvan de student wil leren omdat hijzelf het nog moeilijk vind om dit goed te organiseren.

Met behulp van de video-opnamen bespreken werkplekbegeleider en student de betrokken situatie. De video-opname helpt de werkplekbegeleider om de situatie terug te halen inclusief zijn eigen doen, denken, voelen, en willen op dat moment en zijn eigen rijke praktijkkennis te delen met de student. Hierbij gaat het niet primair om de tips maar om het gebruiken van de kennis om te redeneren over die situatie. De video-opname en het gesprek helpen de student om te leren (in)zien wat belangrijk is in dergelijke situaties: learning to notice.