Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Onze uitdagingen
worden jouw kansen!

Onze uitdagingen
worden jouw kansen!

Kijk het zit zo…

Elke Trion opleidingsschool biedt een unieke leeromgeving om binnen te leren. Op elke plek zijn er andere uitdagingen.
Deze kunnen zitten in specialistische kennis over bijvoorbeeld het tweetalig onderwijs, het VMBO, internationaal onderwijs, Brainportleren, hoogbegaafdheid, formatief evalueren, technologie of world citizenship.

En dan kom jij…

Trionscholen leggen ook hun uitdagingen graag expliciet aan jou voor. Aankomende en startende docenten die met de frisse en creatieve blik meedenken en willen onderzoeken en ontwerpen, zijn namelijk van grote waarde voor Trion!

Bij de start van het schooljaar worden er bijvoorbeeld De Puzzels van… sessies op elke Trionschool georganiseerd voor studenten. Ook kun je aansluiten bij schoolinterne professionele leergemeenschappen en of Trionbrede werkplaatsen waar docenten aan de slag zijn met deze vraagstukken.

Pak je kans!

Zo zijn er op iedere school uitdagingen. Je schoolopleider gaat je daar meer over vertellen.  Denk hierbij aan meertaligheid, superdiversiteit, leren in authentieke contexten, wereldburgerschap@home, online en hybride lessen verzorgen, NT2, onderwijstechnologie, leercoaching, de nieuwe leerweg in het VMBO, netwerkleren, Bètachallenges, multiperspectiviteit en de Sustainable Development Goals. Mooie aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan binnen je Vakdidactisch Ontwerponderzoek, Onderwijs Pedagogisch Handelen of je Educational Design Research. Pak jij je kans?