Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Het is jouw
leerproces!

Het is jouw
leerproces!

Maak je eigen plan

Elke student die komt werkplekleren op een Trionschool werkt vanuit een eigen leerwerkplan, of persoonlijk ontwikkelplan. De school biedt jou de kansen, de mogelijkheden en de begeleiding. Zelf neem je de verantwoordelijkheid en regie over jouw leren en werken. Je formuleert je leervragen en ambities in je leerwerkplan, deze kunnen voortkomen uit de gewenste leeruitkomsten of competenties van je opleiding en/of uit je ervaringen in de praktijk. Samen met je werkplekbegeleider, je medestudenten in de school, je schoolopleider en je instituutsopleider geef je tijdens je periode op school je werkplekleren vorm.

Verzamel feedback en bewijzen van je groei

Tijdens je stage houd je een logboek bij met je eigen reflecties en je verzamelt feedback van je werkplekbegeleider, schoolopleider, instituutsopleider, medestudenten en eventuele anderen. Je verzamelt ook zo gestructureerd mogelijk (AVG-proof) bewijzen van je groei. Denk aan lesvoorbereidingsformulieren, video-opnamen, ontworpen lesmaterialen, feedback van leerlingen, foto’s, producten van leerlingen en interviews. Deze bewijzen kun je gebruiken voor je stageportfolio, maar ook voor andere vakken op je opleiding zoals algemene professionele vorming en bijvoorbeeld vakdidactiek.

 

 

Belangrijke gesprekken

Tijdens je stage zijn er minimaal drie belangrijke officiële gespreksmomenten, waarin je met (zoveel mogelijk) al je begeleiders tegelijk rond de tafel zit. Het kennismakingsgesprek, de tussentijdse beoordeling en het eindgesprek. Naast deze gesprekken voer je uiteraard veel meer feedback- en reflectiegesprekken met je medestudenten en begeleiders. En vergeet ook niet de belangrijke informele gesprekjes met collega’s bij het koffieautomaat 🙂

Kies je leerwerkplek bewust!

Als je werkplekperiode erop zit, kies dan bewust voor de volgende plek waar je verder wilt groeien en werken aan je leervragen. Zet je Trion netwerk in om de juiste nieuwe stage te regelen!