Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Minor Intercultureel leren en werken in diverse contexten

Leren en werken in interculturele contexten past bij jou!

Wil je in de toekomst lesgeven op een school in de Brainportregio? Wil je je graag voorbereiden op de superdiverse en internationale doelgroep van leerlingen die je in je (reguliere) klaslokaal gaat aantreffen? Wil je werken aan je je interculturele responsiviteit als leraar? Heb jij altijd al eens mee willen kijken op de International School Eindhoven, kennis willen maken met het Tweetalig Onderwijs, of les willen geven aan de meertalige leerlingen in een Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)?

Dan is deze Trion (FLOT/FHKE) minor écht iets voor jou! Tijdens deze minor ga jij kennismaken met verschillende vormen van taalonderwijs, visies op burgerschapsvorming en diverse soorten (internationale) curricula. Je komt in aanraking met onderwijs aan leerlingen met superdiverse achtergronden, qua taal, cultuur, religie, economische en politieke status. Thema’s die centraal staan zijn: IB-curriculum, multiperspectiviteit, kansenongelijkheid, meertaligheid, Third Culture Kids, inclusie, equity, CLIL, translanguaging, superdiversiteit, taalgericht vakonderwijs, school-, straat- en thuiscultuur, wereldburgerschap, NT2, etc.

Je start en eindigt je ontdekkingsreis bij FLOT en wordt vandaaruit afwisselend ondergedompeld in verschillende Trionscholen die werken in een internationale context. Elke school heeft zijn eigen manier van aanbieden van taalonderwijs en invulling geven aan bovengenoemde thema’s en begrippen. Door steeds kortstondig in een andere schoolcontext ondergedompeld te worden, ervaar je aan den lijve welke verschillen en overeenkomsten er zijn bij de invulling ervan. Hiermee zet je je eigen kompas op scherp. Expertduo’s van FLOT en de scholen bieden je theoretische input en begeleiding bij het werken aan de leeruitkomsten.

Je gaat twee weken mee kijken in de volgende contexten:

    • International School Eindhoven (ISE) Kennismaking met internationaal onderwijs, third culture kids, cultural responsive teaching en equity
    • Tweetalig Onderwijs (TTO) (Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan en Jan van Brabant College Molenstraat) Kennismaking met tweetalig onderwijs, de principes van CLIL, wereldburgerschapsvorming, meertaligheid en multiperspectiviteit
    • Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) (Stedelijk College Eindhoven Oude Bossche Baan & Pius X-College) Kennismaking met NT2 onderwijs, wereldburgerschap, bezoek aan AZC en School23.

De groep bestaat uit ongeveer 12-15 (inter-)nationale studenten. De voertaal tijdens de eerste twee contexten is Engels, in de derde context is de voertaal Nederlands. De module sluit je af met een gezamenlijke eindopdracht.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Lisanne Rintjema:  l.rintjema@fontys.nl

Saskia Heunks:  sheunks@stedelijkcollege.nl