Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Samen werken aan professionele groei

Samen onderzoeken en ontwerpen

Het afstudeerjaar is de kroon op je studie; het jaar waarin je zelfstandig de verantwoordelijkheid voor je klassen draagt, èn het jaar waarin je maximaal werkt aan je professionele groei door aan de slag te gaan met je afstudeeronderzoeken zoals: onderwijspedagogisch handelen (OPH-onderzoek), een vakdidactisch ontwerponderzoek (VDO), een Educational Design Research (EDR) of een andere variant. Zo’n afstudeerjaar is veeleisend en inspirerend tegelijk, ook voor alle betrokken collega’s om jou heen.

Ondersteunende structuur in de PLG

Samen leren in een leergroep krijgt in de afstudeerfase dan ook een geheel eigen vorm en accent. Waar je in jaar drie nog samen met de WPB in vormen van co-teaching werkte, ben je nu zelf volledig in the lead. In de opleidingsschool vormt er zich een natuurlijk team om je heen, van WPB, SO, IO, APV docent, vakdidactisch begeleider, coach, sectiebuddies en mede-afstudeerders en/of beginnende docenten.

Je ervaart de ondersteunende structuur van de PLG Samen werken aan professionele groei. In deze PLG werk je samen met andere (aankomende) leraren aan je afstudeeronderzoeken. Hierbij worden modellen en protocollen uit de design thinking gebruikt.

Intervisie startende docenten

Daarnaast bieden de meeste Trion opleidingsscholen ook intervisietrajecten voor startende docenten aan. Daar maak je vanzelfsprekend ook onderdeel van uit. Centraal in die trajecten staan de individuele coaching met videofeedback), themabijeenkomsten en intervisiemomenten.