Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Students4change – RAAK PRO praktijkgericht onderzoeksproject

Voor docenten in “anders” georganiseerde onderwijscontexten die mee onderzoek willen doen naar student voice, ofwel de stem en inbreng van de leerling in het leerproces. Dit project is in schooljaar 2022-2023 gestart met twee participerende Trion opleidingsscholen. Het is helaas niet meer mogelijk om in deze fase aan te haken. Bevindingen zullen uiteraard op later tijdstip wel gedeeld worden binnen Trion en de afzonderlijke betrokken scholen.

Praktijksignalen geven aan dat heel wat leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) worstelen met school. We zien dalende leerresultaten, verminderd welbevinden en afnemende leermotivatie. Scholen en leraren(teams) zoeken naar manieren om onderwijs anders te organiseren, om leren meer af te stemmen op verschillende leerbehoeften van een diverse groep leerlingen en hun intrinsieke motivatie aan te wakkeren.