Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Van individuele begeleiding naar gezamenlijke verantwoordelijkheid

De coach is de spil in de begeleiding van de starter, maar inductie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team. De coach (vaak ook een ervaren schoolopleider of werkplekbegeleider) focust op de persoonlijke professionele ontwikkeling. Coaches zetten daarbij krachtige middelen in als het coachen met videofeedback. De sectie levert begeleiding op vakgebied en de teamleider (goed op de hoogte van de doorlopende opleidings- en professionaliseringslijn in de school) is degene die verantwoordelijkheid is voor het beoordelingsproces. In sommige scholen is beoordeling en begeleiding gescheiden, in sommige scholen wordt geëxperimenteerd met driehoeksgesprekken tussen starter, coach en leidinggevende.