Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Jouw ontwikkeling als startende docent in de school is belangrijk

Trionscholen zorgen ervoor dat je als starter minstens één belangrijk vertrouwenspersoon hebt in je eerste jaar op school, meestal je coach, maar vaak zijn dat ook meerdere personen, bijvoorbeeld uit je sectie en je team. Je coach helpt je om van lastige situaties, belangrijke leerervaringen te maken door samen in gesprek hierover te gaan of in de groep met andere startende collega’s de situatie onder de loep te nemen. We doen dit vanuit de principes van krachtgericht en waarderingsgericht coachen. De coaches werken nauw samen met de schoolopleiders in de school.