Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Wederzijds leren: leren en werken verbinden

Trion wil partner zijn op het niveau van opleiden, inductie en professionaliseren.

Het concept van wederzijds leren in leergroepen is dé pijler in de doorlopende leerlijn van Trion. Het wederzijds leren, door het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, leeftijden en ervaringen blijkt een grote impuls te geven aan het leren. Trion stimuleert het wederzijds leren en boundary crossing van studenten en docenten binnen het partnerschap. Denk aan de leergroepen voor bachelor-/masterstudenten en WPB’ers in de school, de leergroepen voor starters en ervaren docenten in de school en PLG’s in en buiten de school. Al dit soort leergroepen/PLG’s vormen samen het Trion leerlandschap; een geheel van flexibele vormen van binnen- en bovenschoolse leernetwerken in de samenwerking met de opleidingsinstituten en de regio.