Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ruimte voor leren

Trion biedt iedere student die zich vanuit het partnerschap meldt, een kwalitatief hoogwaardige leerwerkplek in een unieke regio.

De ontwikkeling van (aankomend) docent op de werkplek biedt het leidende perspectief. Het leren op de werkplek start daar vanuit een gevoelde urgentie, uitdaging of ambitie, dit is een sterke motivatie om tot leren te komen. De werkplekbegeleiders vormen de spil in het opleiden in de school. Zij zijn degenen die de begeleiding op maat vormgeven en daarmee ook de kans krijgen om te groeien in hun eigen leraarschap. Trion streeft er continu naar om kwaliteit te bieden door dit maatwerk, richting een leven lang leren. Trion wil bijdragen aan het streven om 100% studenten in een Opleidingsschool op te leiden.

(Aankomend) collega’s krijgen ruimte voor leren. Studenten worden uitgenodigd om waar mogelijk te participeren vanuit een open cultuur, en om gelijkwaardig teamlid te worden. Studenten en starters worden gewaardeerd om de nieuwe ideeën die ze met zich meebrengen. En ervaren collega’s worden uitgedaagd hun kennis te delen, door te groeien in hun opleidersrol en te participeren in binnen- of bovenschoolse leernetwerken o.a. via Fontys Lerarenopleidingen en ESoE.